CHÍNH SÁCH BẢO HÀNHLÊ TRUNG DOG SHOP CAM KẾT BẢO HÀNH SỨC KHỎE & THUẦN CHỦNG TRỌN ĐỜI:

- Bảo hành những bệnh trong sổ tiêm chủng 10 ngày (Nếu trong thời gian bảo hành bé mắc bệnh Care, Parvo & Lepto sẽ được đổi miễn phí bé khác).

- Cam kết sức khỏe bé tốt trong thời gian bàn giao và trước khi bàn giao bé.

- Bảo hành thuần chủng trọn đời.Bài viết liên quan