GOLDEN VÀNG KEM - 06

Giá: 10,000,000 Đ

Giá KM: 8,000,000 Đ

Tình trạng: Còn hàng

ALASKA NÂU ĐỎ - 08

Giá: 13,000,000 Đ

Tình trạng: Còn hàng

GOLDEN ĐỎ LỬA - 03

Giá: 10,000,000 Đ

Giá KM: 8,000,000 Đ

Tình trạng: Còn hàng

HUSKY ĐEN TRẮNG - 17

Giá: 8,000,000 Đ

Tình trạng: Còn hàng

HUSKY ĐEN TRẮNG - 16

Giá: 9,000,000 Đ

Tình trạng: Hết hàng

HUSKY NÂU ĐỎ - 02

Giá: 9,000,000 Đ

Giá KM: 7,000,000 Đ

Tình trạng: Còn hàng

WOOLY ĐEN TRẮNG - 02

Giá: 11,000,000 Đ

Tình trạng: Còn hàng

GOLDEN VÀNG ĐẬM - 10

Giá: 10,000,000 Đ

Giá KM: 8,000,000 Đ

Tình trạng: Hết hàng

HUSKY ĐEN TRẮNG - 15

Giá: 9,000,000 Đ

Tình trạng: Hết hàng

ALASKA HỒNG PHẤN - 01

Giá: 13,000,000 Đ

Tình trạng: Còn hàng

ALASKA XÁM TRẮNG - 04

Giá: 14,000,000 Đ

Tình trạng: Còn hàng

HUSKY ĐEN TRẮNG - 14

Giá: 8,000,000 Đ

Tình trạng: Hết hàng

Cún con tìm chủ